Ultraviolett

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeus Noblelight GmbH

Vi levererar UV-C-lampor och -system.

Nu finns det även UV-C-system för kök samt Heraeus UV-lampor till kökskåpor.
Vårt sortiment omfattar ozongenererande lampor, bl.a. NIQ170/90XL, NIQ200/120XL, NIQ290/155XL, samt kraftfullare lampor från 4A ända upp till 8A.

UV-C-lösningarna sträcker sig från UV-rengöring av kökets ventilation till andra
luftrengöringslösningar som kanaler för UV-rengöring och borttagning av lukter i industrin, t.ex. luktborttagning och -kontroll i kafferosterier, slaktanläggningar och andra anläggningar där det uppstår stark lukt.