Luftbehandling

AVFETTNING I KÖK med hjälp av UV-C Valo och Otsoni

NYHET!


UV/UV-C-rengöringssystem för kök samt UV-lampor till kökskåpor.
 
Sortimenten innehåller färdiga Heraeus Refit-modeller samt reservlampor till befintliga kåpor.
I lampsortimentet hittar du lampmodellerna Heraeus NIQ170/90XL, NIQ200/120XL och NIQ290/155XL.
Fråga mer om olika typer av lampversioner!


Ren och frisk andningsluft är mycket viktigt för både människor och djur. Bakteriefri luft är viktigt, inte bara i industriella miljöer och vid tillverkning, utan speciellt i områden och på platser som belastar ren luft och där stora mängder människor rör sig, exempelvis flygplatser, sjukhus, operationssalar, köpcentra, biografer, osv.

UV-strålning säkerställer frisk luft med låga bakterienivåer och främjar en mer hygienisk förvaring i läkemedels- och livsmedelsindustrin. Mikroorganismer som virus, bakterier, jäst- och mögelsvampar i luften kan lätt förstöra råvaror och livsmedel. UV-strålning minskar luftföroreningar på ett tillförlitligt sätt.

Kortvågig UV-strålning har en speciell inverkan på bakterier. Strålning absorberas i mikroorganismernas DNA genom att förstöra dess struktur så att cellerna inte kan aktiveras.

Försämrad och förorenad luft kan desinficeras i tilluftkanaler för att säkerställa att ren luft transporteras till processutrymmen, förpackningsanläggningar, lager och stora utrymmen. I systemen används endast UVC-lampor som inte producerar ozon. Strålning (VUV) som producerar ozon filtreras i lampan med hjälp av en speciell kvartsglasbeläggning. Detta system uppfyller de hygieniska kraven i RLT-systemet (VDI 6022).

UV-ljus och tillämpningsområden

UV-ljusets våglängd (254 nm) desinficerar och förstör DNA-strukturen hos bakterier, virus, mögel och gör dem ofarliga. Heraeus Noblelight UV-lampor används exempelvis på följande platser: 

  • Bearbetning inom livsmedelsindustrin samt läkemedelsindustrin
  • Sjukhus, läkarmottagningar, laboratorier, renrum, lager, kontor med luftkonditionering samt utan, områden med stora människomassor som flygplatser, teatrar, osv.
  • Djurhållningsanläggningar
  • HVAC-system, t.ex. desinfektion av filter i kylningceller och luftkonditioneringskanaler och -system

Exempel på UV-lampor installerade i kanalsystem

Fördelarna med Heraeus UV-lampor:
  • Säker och tillförlitlig desinfektion av utrymmet
  • Effektiva mot patogener och sporer
  • Högpresterande teknik: optimerad för 254 nm UVC-strålning (ett mycket rengörande våglängdsområde)
  • Tack vare det lilla utrymmeskravet underlättas även eftermontering i befintliga kanalsystem.
  • Användarvänlighet
Rengöring av luft kräver individuell UV-behandling; föroreningar, luftföroreningar och smutsig luft varierar från fall till fall. Den UV-lampa som används beror på luftmängdens strömmängd och -hastighet i kanalen samt rådande temperatur och rengöringens nyttoförhållande. UV-lampor får endast installeras av en kompetent och kvalificerad montör.